Melžimas

Nepriklausomai nuo to, ar siekiate per trumpesnį laiką pamelžti daugiau karvių, ar daugiau dėmesio skirti saugesniam ir patogesniam melžimui, „DeLaval“ kiekvienu atveju gali pasiūlyti tinkamą sprendimą ir įrangą.

15–20 metų senumo gardai jau nebeatitinka šiuolaikinių karvių judėjimo, dydžio ir melžimo reikalavimų. Dėl pasenusios melžimo įrangos iškyla su pieno kokybe ir tešmens sveikata susijusių problemų. Jūsų melžimo įranga dirba maždaug po 1500–2000 valandų per metus, tad jei ji nenauja, ji jau nedirba optimaliai.

Šiuolaikinė efektyvi melžimo aikštelė gali padidinti jūsų pelną, nes jūsų pienas bus aukščiausios kokybės. „DeLaval“ puikiai supranta pieno kokybei keliamus reikalavimus ir siūlo naujausius pieno matuoklius, pieno indikatorius, melžtuvus, melžiklius, vakuuminę įrangą, automatines sistemas, melžimo aikšteles, paskirstymo vartus, filtrus, vamzdžius, žarnas, surinktuvus ir t. t.

Mes siūlome visų tipų melžimo sprendimus, užtikrinančius puikią melžimo higieną bei gerą tešmenų sveikatą, mažinančius darbo sąnaudas, tenkinančius kitus šiuolaikinius reikalavimus ir sudarančius galimybes plėsti ūkį ateityje.

Daugiau informacijos apie melžimo gaminius ir sistemas rasite naudodamiesi kairėje pusėje esančiu meniu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.